Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

UWAGA STUDENCI

Utworzono dnia 22.12.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że z związku z wprowadzeniem przez Zarząd PFRON zmian w dokumencie pn.  Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd „ w 2016 roku oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą  nr 71/2016 Zarządu PFRON do uchwały w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd „ zmianie ulega sposób realizacji i rozliczania dofinansowań  w ramach Modułu II programu „ Aktywny Samorząd „.

Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia.

W części dotyczącej czesnego przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:

  1. pierwsza transza w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

W części dotyczącej dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia przekazanie dofinansowania będzie następowało po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania oraz oświadczenia o poniesionych kosztach dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w terminie 14 dni od daty zakończenia semestru/półrocza objętego dofinansowaniem.

W przypadku przesunięcia ram czasowych semestru lub terminu egzaminów zaliczeniowych itp. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym Realizatora w formie pisemnej oraz do złożenia wniosku  o przedłużenie dostarczenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania, do którego dołączyć należy potwierdzający ten fakt dokument ze szkoły/ uczelni.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 96

W poprzednim tygodniu: 154

W tym miesiącu: 96

W poprzednim miesiącu: 558

Wszystkich: 38108