Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

Utworzono dnia 24.06.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

ul. Koszalińska 12

78-320 Połczyn-Zdrój

tel/fax 94 36 64 848

 

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek

7:15-15:15

Dyżur w Starostwie Powiatowym w Świdwinie

Piątek 10.00-12.00

 

czytaj dalej na temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

Nieodpłatna pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym

Utworzono dnia 15.01.2020

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn Zdrój, pokój nr 3

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny prowadzi działalność skierowaną do osób:

 • będących w kryzysie;
 • doświadczających przemocy
 • stosujących przemoc
 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;
 • członków rodzin osób uzależnionych;

 

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • Prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;
 • Motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;
 • Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych ;
 • Udzielanie informacji dotyczącej procedury Niebieskiej Karty
 • Udzielanie porad psychologicznych klientom Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w Świdwinie z siedzibą w Połczynie- Zdroju.

 

Osoba do kontaktu:

Pani Ewelina Bielińska - Konsultant w Punkcie Informacyjno-  Konsultacyjnym tel.; 530-031-023

W załączeniu harmonogram konsultacji psychologicznych na okres  styczeń 2020-marzec 2020r.

czytaj dalej na temat: Nieodpłatna pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym

SPECJALIŚCI ZATRUDNIENI W PCPR W ŚWIDWINIE

Utworzono dnia 03.01.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z konsultacji Psychologa oraz Radcy Prawnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju.

Wszelkie informacje dotyczące porad pod nr tel. 94 366 48 48

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO 2019r.

Utworzono dnia 11.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie ogłasza  nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

AKTYWNY SAMORZĄD - INFORMACJA

Utworzono dnia 26.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie przypomina o terminach składania wniosków w ramach  programu „Aktywny Samorząd”

 • Moduł I - do 30.08.2019 r.
 • Moduł II  -  od 01.09.2019 do 10.10.2019 r.

AKTYWNY SAMORZĄD INFORMACJA

Utworzono dnia 11.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II programu „ Aktywny Samorząd ”.

Wnioski przyjmujemy od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. Druki wniosków do pobrania w siedzibie PCPR w Świdwinie.

INFORMACJA -NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO

Utworzono dnia 27.08.2018

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 60 godzin (w tym zajęcia indywidualne  oraz grupowe)zostanie przeprowadzony w grupie od 7 do 15 osób.

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie   i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.  

czytaj dalej na temat: INFORMACJA -NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO

AKTYWNY SAMORZĄD -PRZYPOMNIENIE

Utworzono dnia 24.08.2018

Informujemy, że od 1.09.2018 r. - 10.10.2018 r. przyjmujemy wnioski w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II

Jednocześnie przypominamy, że termin przyjmowania  wniosków Moduł I  w ramach w/w programu upływa  30.08.2018 r.

AKTYWNY SAMORZĄD -PRZYPOMNIENIE

Utworzono dnia 25.07.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie przypomina o terminach składania wniosków w ramach  programu „Aktywny Samorząd”

 • Moduł I - do 30.08.2018 r.
 • Moduł II  -  od 01.09.2018 do 10.10.2018 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)

Utworzono dnia 25.07.2018

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie    WNIOSKÓW    O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja   2018r.     (Dz. U. z 2018r. poz.1061). Świadczenie Dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych oraz osobom usamodzielnianym (w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – raz w roku. Świadczenie dobry start przysługuje  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się  20. roku życia,
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków ustala się od 1 sierpnia do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. Przyznanie świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia „dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start”. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

 

 

czytaj dalej na temat: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 60

W poprzednim tygodniu: 145

W tym miesiącu: 472

W poprzednim miesiącu: 300

Wszystkich: 35922